Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Waar ben je naar op zoek?

Welke informatie kan er gedeeld worden op het platform?

Algemeen

Op Publinova zijn verschillende pagina’s te vinden met diverse informatie:

Producten: Deze pagina’s tonen de resultaten van onderzoek die kunnen worden ingezien en/of gedownload. Hier vind je informatie over de producten die voortkomen uit het onderzoek.

Projecten: Op deze pagina’s worden projecten weergegeven die zich in de voorbereidingsfase bevinden, lopende projecten en afgesloten projecten. Elk project kan een eigen pagina hebben met relevante informatie.

Personen: Op de profielpagina’s vind je informatie over en van onderzoekers, zoals lectoren, docent-onderzoekers, enzovoort. Hier worden hun expertises en achtergrondinformatie gedeeld.

Partijen: Hogescholen, samenwerkingspartners, samenwerkingsverbanden, enzovoort, die dat wensen, kunnen zich profileren op een aparte pagina op Publinova. Hier kun je meer informatie vinden over deze betrokken partijen.

Redactie-items: De redactie draagt bij aan Publinova door bijdragen te leveren rond thema’s die van invloed zijn op onderzoek. Dit kunnen artikelen, interviews, infographics, video’s of andere vormen van uitingen zijn.