Doorontwikkeling

Publinova bevindt zich in een voortdurend ontwikkelingsproces. Deze doorontwikkeling vindt plaats in samenwerking met een selecte groep instellingscontactpersonen van hogescholen die de dienst afnemen. Bovendien wordt de verdere ontwikkeling van Publinova geleid door directe betrokkenheid van eindgebruikers, zoals lectoren en onderzoekers. Wanneer er dieper ingegaan moet worden op specifieke ontwikkelingen, worden er werkgroepen georganiseerd.

De Adviescommissie vervult een adviserende rol en waarborgt de kwaliteit. Zij verstrekken advies met betrekking tot strategische vraagstukken, zoals governance, visie en financiering, die van invloed zijn op voortgang van Publinova.

Agenda doorontwikkeling

Houd de agenda in de gaten voor de meest recente bijeenkomsten. Hieronder lees je meer over wat de verschillende bijeenkomsten inhouden.

Doorontwikkelingsbijeenkomst instellingen

Wanneer: Elke maand
Programma:
Het delen van ervaringen en inzichten van deelnemende instellingen.
○ Een update van het platform, waarbij we bespreken wat er in de volgende ○ sprints wordt behandeld.
○ Vraagstukken met betrekking tot doorontwikkeling voorleggen.
De roadmap voor langer termijn van input voorzien.
Voor wie? De instellingsverantwoordelijke en/of de functioneel beheerder van de instelling.

Doorontwikkelingsbijeenkomst eindgebruikers

Wanneer: Eens per kwartaal.
Programma:
○ Het delen van ervaringen en inzichten van het gebruik.
○ Een update van het platform en bespreken wat in de volgende sprints komt.
○ Vraagstukken over doorontwikkeling voorleggen.
○ De roadmap van input voorzien.

Voor wie? Lectoren, onderzoekers, koepelorganisaties, lectorenplatfoms, communicatieadviseurs, etc.

Werkgroep

Wanneer: Afhankelijk van wanneer een onderwerp verder moet worden uitgediept of uitgewerkt, kan het variëren van een eenmalige bijeenkomst tot, indien nodig, meerdere bijeenkomsten.
Programma:
○ Een werkgroep heeft een concreet doel en levert een product, document, ontwerp, template etc. op.
Voor wie? Vrijblijvend voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp (key-users) en eventueel experts (UX-designers etc.).

Adviescommissie-bijeenkomst

De adviescommissie:
○  Vertegenwoordigt de instellingen die de dienst Publinova afnemen
○  Informeert en adviseert de CSC HBO en SPA  

Wanneer: Eens per kwartaal
Programma:
○  Een update van het platform.
○  Roadmap bespreken.
○  Vraagstukken over doorontwikkeling voorleggen. 
Voor wie?
De huidige adviescommissie bestaat uit:
○ Alex Verkade (SIA)
○ Sarah Coombs (Saxion)
○ Karlijn Olijslager (VH)
○ Max Haring (HvA)
○ Femke Mosch (SURF)
○ Wouter Zwaan (vertegenwoordiger CSC-HBO)


Bovendien onderhoudt Publinova een nauwe samenwerking met de innovatieprojecten van SURF, zoals het project voor onderzoeksinformatie in het hbo. Omdat Publinova geen op zichzelf staande dienst is, maar juist een component binnen een breder geheel, zal Publinova actief betrokken blijven bij initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de vindbaarheid en deelbaarheid van praktijkgericht onderzoek.