Werkgroep: relaties van Partijen

Publinova ontwikkeld door. Wanneer er een groter stuk functionaliteit ontwikkeld moet worden doen we dit graag samen met jullie. In eerste instantie is dit een eenmalige bijeenkomst maar deze kan na nader inzien worden uitgebreid, indien nodig, naar meerdere bijeenkomsten.

Werktitel: relaties van Partijen

  • De wens is om meer partijen toe te voegen, zoals lectoraten, Centre of expertise en consortia
  • Om een een duurzaam gebruik mogelijk te maken is de wens om het ontwerp hiervan veranderingsbestendig te maken en toepasbaar op mogelijke scenario's
  • Het ontwerp moet toepasbaar zijn op de automatische import rekening houden met ontdubbeling

Doel: Ophalen of het ontwerp toepasbaar is binnen de hogescholen en het praktijkgerichteonderzoeksveld.


Programma: 

  • Voorafgaand aan de bijeenkomst sturen we een voorstel naar iedereen die zich heeft aangemeld.
  • Feedback ronde
  • Brainstorm waar het nog meer aan moet voldoen

Output:

  • Userstories ophalen waaraan het design moet voldoen
  • en getoetst design van de relaties van partijen


Voor wie?

Vrijblijvend voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp (key-users) en eventueel experts (UX-designers etc.).